יצירת קשר

רח' ידידיה פרנקל 47, ת"א

טלפקס: 03-6815457

סלולרי: אידי יוסף 054-4507020

ediyossef@walla.com :דואל

fb2